Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

Wyniki badań w Instytucie Serca High Desert

Dr Sive Arunasalam z High Desert Heart Institute w Victorville Kalifornia, ogłosił publicznie wyniki badania stosowania Proargi 9+, które są zapisem dostępnym dla każdego choć dotąd nieopublikowane.

Szczególnie istotne były następujące wyniki:

 • 18 % wzrost cholesterolu HDL (pozytywnego)
 • 40 % obniżenie stężenia trójglicerydów
 • 8 % redukcji glukozy
 • 25% zmniejszenie białka C-reaktywnego
 • 11 % redukcji poziomu kreatyny
 • 35 % wzrost poziomu magnezu (chociaż w produkcie nie ma magnezu!). Magnez służy poprawie zdrowia serca.
 • zmniejszenie liczby płytek we krwi
 • bilirubina istotnie spadła
 • poziom witaminy D wzrósł o 183 %
 • ciśnienie skurczowe spadło o 13%
 • rozkurczowe spadło o 17%
 • przepływ krwi w naczyniach obwodowych (mierzony przy kostce) wzrósł o 16%
 • CASP ( skurczowe ciśnienie aorty środkowej ) zmniejszyło się o 6%
 • nadciśnienie płucne zostało znacznie ograniczone
 • monitorowana jakość życia wszystkich uczestników badania znacznie sie poprawiała

Pełniejszy opis badania dostępny jest pod adresem: Badanie kliniczne ProArgi 9+